Voorgesprek over uitvaartwensen

Nadenken over uw eigen uitvaart is een daad van liefde.

Uitvaartwensen bespreken

Wellicht bezoekt u deze site ter informatie en/ of ter voorbereiding van een uitvaart die nog niet aan de orde is. Nadenken over en het bespreken van uw wensen kan verhelderend zijn. Ook voor diegene die u achterlaat is het fijn dat uw wensen bekend zijn en alvast zijn vastgelegd. Dat geeft ruimte en rust tijdens het afscheid. 

Gespreksverslag

U kunt vrijblijvend een afspraak met mij maken. In dit gesprek bepaalt u zelf hoe gedetailleerd u uw wensen wilt bespreken. Ik maak een gespreksverslag, waarin zoveel mogelijk staat beschreven. Daarbij presenteer ik een globale begroting. Op die manier heeft u uw wensen kenbaar gemaakt en ontvangt een reële inschatting van de kosten op schrift.