Jeannelies Lof

“Als aandacht er echt toe doet.”

Het belang van een mooi afscheid van uw dierbare gaat mij aan het hart. Door rust, intimiteit en schoonheid na te streven, biedt het afscheid troost. Het is mijn overtuiging dat een mooie herinnering het begin is van de verwerking van uw verlies.

Sinds 2012 werk ik als zelfstandig uitvaartleider in en rondom Culemborg voor verschillende uitvaartondernemingen. Vanaf 2017 voer ik mijn eigen uitvaartonderneming onder de naam LOF afscheid & uitvaartzorg. Het woord afscheid in de naam is niet voor niets gekozen: het drukt uit waarvoor ik sta.

Mijn stijl is persoonlijk en warm, zorgvuldig en tegelijkertijd informeel. Ik ben iemand die naast u gaat staan. Ik vind het belangrijk dat een ieder die zich betrokken weet bij de overledene, zich kan herkennen in de wijze waarop het afscheid is vorm gegeven.

Presentatie van mijn bedrijf in de Culemborgse Courant, september 2017

link naar: Interview culemborgse-courant