Corona en uitvaarten

Versoepelingen sinds 1 juli

Sinds 1 juli mogen we weer met meer dan 100 mensen samenkomen, ook tijdens een uitvaart, maar niet zonder voorwaarden. Uiteraard blijft de 1,5 meter regel van kracht en ook de hygiene afspraken, zoals handen wassen en met klachten thuisblijven.

Belangrijk voor u om te weten, is dat bij een gezelschap van meer dan 100 personen, iedereen van te voren geregistreerd dient te worden. Mensen zullen zich dus moeten gaan aanmelden voor de plechtigheid. Dit kan via mail op praktische wijze door ons worden verzorgd. Maar niet alle crematoria hebben faciliteiten voor meer dan 100 personen, en ook voor een grote kerk, zoals bijvoorbeeld de Barbarakerk in Culemborg, is het nog niet duidelijk hoeveel mensen er ontvangen kunnen worden. Ons advies is om de uitvaart overzichtelijk te houden wat betreft het aantal mensen. Voor condoleances geldt dit niet, met enige creativiteit kunnen we grote aantallen uitnodigen op daarvoor geschikte locaties.

Wat kunt u van mij verwachten

Wanneer uw dierbare is overleden kom ik naar u toe, mits er geen zieken onder u zijn. Bij voorkeur spreken we elkaar in een klein gezelschap, zodat we zoveel mogelijk afstand kunnen bewaren. De verzorging van uw dierbare zal in overleg thuis of op locatie gebeuren. Samen met u wil ik kijken hoe we op een andere manier dan wellicht de bedoeling was, vormen kunnen vinden die voor u troostend zijn en waar we anderen op afstand bij kunnen betrekken.

De ervaring van afgelopen maanden heeft ons geleerd dat een klein en intiem afscheid heel waardevol is, dat live-stream een goede toevoeging is om meerdere mensen erbij te betrekken, en dat er vele mogelijkheden zijn om een condoleance te realiseren. We beseffen dat de situatie voor u als nabestaande het meest ingrijpend is: afscheid te moeten nemen binnen beperkende omstandigheden. Ik heb alle begrip voor uw gevoelens daaromtrent en zal u daarin zo goed mogelijk begeleiden.